Eigenschappen

Eigenschappen

De belangrijkste eigenschap van de glazen bouwsteen is ongetwijfeld zijn lichtverstrooiende karakter. De kristallijnen kwaliteit van het gefilterde licht is zondermeer uniek. De veelheid aan uitvoeringen en de beschikbare formaten maken het mogelijk uit verschillende soorten lichtinval te kiezen. Een uit glazen bouwsteen opgetrokken wand is eventueel uitvoerbaar in een 30,60 en 90 minuten brandwerende, kogelwerende en of geluidswerende uitvoering.

Door de roosterstructuur van de opbouw ontstaat een soort ingebouwde zonwering. In de zomer (hoge zonnestand) wordt directe instraling door de voegenstructuur voor een groot gedeelte voorkomen. De lage winterzon kan daarentegen diep in het vertrek doordringen. Met glazen bouwstenen kunnen ononderbroken gebogen wanden worden gemaakt. De kleinst mogelijke straal is 65cm. De glazen bouwsteen is qua warmte isolatie niet slecht maar inmiddels wel gepasseerd door verschillende isolatieglas.

Afmetingen van glazen bouwstenen

De gebruikelijke formaten zijn:
 115×115, 115×240, 190×190, 240×240 met een dikte van 80mm en 190×190 en 300×300 met een dikte van 100mm. 

Wat betreft structuur en decoratie is de keuze groot. Dat kan ook gezegd worden van de keuze in kleur. Behalve kleurloze en matte stenen is er een grote keuze in kleuren. Standaard door-en-door gekleurde stenen en met een pigment ingespoten stenen zoals de Mendini collectie zijn veel toegepaste stenen voor binnen en buiten toepassingen.

Speel met voegen om te passen binnen gegeven maten.

Gezien de vaste maten van de glazen bouwsteen is er qua maatvoering weinig flexibiliteit. Door te spelen met de voegbreedte en door een meer of minder grote omranding moet aangepast worden aan een gegeven maatvoering. Het verwerken van glazen bouwstenen vergt een grote nauwkeurigheid van de verwerker, het is echt heel iets anders dan een muurtje metselen. Enkel met behulp van een mal kan een wand van glazen bouwstenen in een dag opgetrokken worden. Bij het traditioneel vermetselen langs de draad moet er na 4-5 lagen een dag gewacht worden om de specie te laten verharden. Wie eigenwijs is en doorbouwt zal merken dat de stenen gaan ‘drijven’en dan moet u opnieuw beginnen. Gelukkig zijn er voegkruisjes die dit probleem kunnen verhelpen.

Glazen bouwstenen in gemetselde uitvoering

Een wand van glazen bouwstenen ‘werkt’

Een wand van glazen bouwstenen zal door temperatuurschommeling dan weer groter en dan weer kleiner worden. Het zijn geen grote lengte veranderingen maar er moet toch zo gebouwd worden dat dit probleemloos aan de randen van de wand opgevangen kan worden. Meestal wordt de wand stevig op de grond geplaatst en wordt het bewegen aan de zijkanten en het plafond opgevangen in een u-vormige omkadering. Voor de 80mm dikke stenen wordt veelal een U-profiel van staal of aluminium gekozen in de afmeting 40-80-40mm Het ‘werken’wordt in het profiel opgevangen door er een 1cm dikke strook tempex in te plaatsen en daar tegenaan te werken. Aanhechten aan de zijkant van het profiel voorkomen door er een strookje bitumenvilt op te plakken.